الفـ قافـ

سم رب الحسین اشفع صدر الحسین باالظهور الحجه

الفـ قافـ

سم رب الحسین اشفع صدر الحسین باالظهور الحجه

رَدعُ النَّفسِ عَن زَخارِفِ الدُّنیا ثَمَرَةُ العَقلِ؛

دورى از تجمّلات دنیا میوه عقل است.

امام علی علیه السلام

منوی بلاگ

۹۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

از آن همه "وقت"
وقت گرفتاریهایش
نصیب من شد!
الف قاف
کاش وارث "درد هایش" بود نه فقط "اموالش"
الف قاف
هر دویمان لحظه ها را از حفظیم
من برای دیدنت
و تو برای جیم زدن
الف قاف

شده ام مثل این چراغ زرد راهنما

که کسی به حرفش اعتنایی نمیکند

الف قاف

وقتی حقیقتی چون تو را انکار میکنند

با کذبی چون من چه خواهند کرد!

الف قاف

دلت اگر با من بود

دلم دست این و آن نبود. .

الف قاف

خدایا میدانم که این آشفتگی

فاصله گرفتن من از تو است..

الف قاف
کربلا نرفته ها را
"عاشق دل سوخته" گویند!
الف قاف

سال هاست چشم به راه مسافری چون تو ایم

نوری یکتا بر ظلمت این دنیا

شاید بیایی این سحر...!


پی نوشت:

فردا جمعه است!

الف قاف

آنقدر که "جریمه جرم ها" ترساند مارا

آتش جهنم نترساند...

الف قاف
خدایا
گاهی غفلت ها
ناشی از توجه تو به امثال من است
الف قاف
کاش به اندازه ی "مالش"
کمی هم "عقل" داشت!
الف قاف
روز تهیه ی علوفه برای دام ها مبارک!


الف قاف

لعنت به آن خاطرات

که یادآور غیر تو اند!

الف قاف
"امروز" را "فردا" رقم میزند!
الف قاف

وقتی خودت به فکر خودت نیستی

از دیگران چه انتظار داری؟
الف قاف
هوایی شدن با یاد تو یعنی "صفر تا ضد پریدن" !
الف قاف
رئیس دفتر خدا، "جبرئیل" است !
الف قاف
دیگر این دوری را
نمیتوان در نوشتن ها گنجاند
باید راه بیفتم...
الف قاف

احتمالا این مسئولین
کودک درون خود را پوشک نمیکنند
که اینطور گند میزنند به این مملکت!

الف قاف