الفـ قافـ

سم رب الحسین اشفع صدر الحسین باالظهور الحجه

الفـ قافـ

سم رب الحسین اشفع صدر الحسین باالظهور الحجه

رَدعُ النَّفسِ عَن زَخارِفِ الدُّنیا ثَمَرَةُ العَقلِ؛

دورى از تجمّلات دنیا میوه عقل است.

امام علی علیه السلام

منوی بلاگ

۵ مطلب با موضوع «گاهی برای خـدا :: آخرت» ثبت شده است

در دنیا آپلود میشویم
برای دانلود در آخرت
الف قاف

تلخی روزگار

شیرینی آخرت را در پی دارد!

الف قاف

بلاهای دنیا

تلنگریست از جانب خدا

برای به یاد آوردن بلاهای آخرت!

الف قاف

''در آخرت،

دفتر خاطرات

همان نامه ی اعمال است!''

الف قاف
فکر کردن به آخرت
خواسته های نفس را پایین آورد!

الف قاف